• 2015 YAZ KURAN KURSU GÖREVLENDİRMELERİ
 • 2015 YILI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ SINAV LİSTESİ
 • B E R A T  K A N D İ L İ
 • YAZ KUR’AN KURSU GEÇİCİ ÖĞRETİCİ MÜLAKAT DUYURUSU
 • 2015-2016 YILI HAFIZLIK KAYIT VE DÖNEM TARİHLERİ
 • DÜZ MEZRASI CAMİSİNE KAVUŞTU
 • TARIM MESLEK LİSESİNDE KUTLU DOĞUM
 • ÜÇ AYLAR
 • BATTALGAZİ’DE ÇOŞKULU MEHTERLİ KUTLU DOĞUM
 • 2015 KUTLU DOĞUM
 • BATTALGAZİDE KUR’AN OKUMA YARIŞMASI YAPILDI
 • TÜRKİYENİN MEŞHUR HAFIZLARI BATTALGAZİ CAMİLERİNDE KUR’AN ZİYAFETİ SUNDU
 • BATTALGAZİ MÜFTÜLÜK PERSONELİNDEN KAN BAĞIŞI
 • MEHMET AKİF VE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI
© 2014, Tüm Hakları Saklıdır. Battalgazi Müftülüğü Meydanbaşı Mah. Kocavaiz Sok. Müftülük Sitesi No: 21 44210 Battalgazi, MALATYA     Design: EneimaM